Fiksu Assa


Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana

Raideliikenteen asemat ovat liikenteen solmukohtia ja siten avainasemassa vähähiilisen arjen mahdollistajina. Asemien monipuoliset palvelut lisäävät joukkoliikenteen vetovoimaa ja sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea. Lähes 70 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä syntyy kuluttajien päätösten ja valintojen seurauksena. Valinnoillamme on siis väliä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Fiksu Assa -hanke on EAKR -rahoitteinen yhteishanke vähähiilisten asemanseutujen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on
1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla,
2) kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja
3) mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja.

Fiksu Assa -tapahtuma muuttaa keväällä 2019 ja 2020 asemat ilmastoa säästävien tuotteiden ja palvelujen pop up -tiloksi. Fiksu Assa -kokeilu toteutettiin ensimmäistä kertaa pilottina keväällä 2018. Hanke pyrkii vakiinnuttamaan tapahtumaa ja tuomaan yrityksiä ja palveluita asemille vähähiilisten matkaketjujen tueksi. Fiksu Assa pyrkii tuomaan ilmastofiksut valinnat tuodaan kokeiltavaksi sinne, missä me liikumme päivittäin. 

Hankkeen päätoteuttajina ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna ja Riihimäki. Hanketta koordinoi HSY. Hanke edistää ympäristöministeriön asemanseutujen kehittämistä osana kestävää kaupunkia. Hanke toteutetaan yhteistyössä asemanseutujen kehittämisverkoston kanssa, johon kuuluu ympäristöministeriön lisäksi Liikennevirasto, HSL, MAL-verkosto, Suomen kasvukäytävä, Sitra ja useita muita toimijoita. 

Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan 1.9.2018-31.8.2020. 

Hankkeen toimenpiteet:
TP 2: Fiksu Assa -konseptin kehitys ja laajennus sekä vähähiilisten palveluiden toimijakenttäanalyysi 
TP 3: Fiksu Assa 2019 ja Fiksu Assa 2020 
TP 4: Asemaseutujen digihack 
TP 5: Uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitys, skaalaus ja kansainvälistäminen 
TP 6: Tiedottaminen ja tulosten levitys 
TP 7: Hankekoordinaatio 

Asemaseutujen innovaatiokilpailu 

Tule mukaan elävöittämään Malmin asemaa ilmastoystävällisillä ratkaisuilla!
Asemaseutujen innovaatiokilpailun tarkoituksena on edistää uusien vähähiilisten ja ilmastoystävällisten tuote- ja palveluratkaisujen syntyä ja sijoittumista asemaseuduille. 


Hanke twitterissä #FiksuAssa