SMART-MR

SMART-MR_EU_FLAG.png 

HSY ja Helsingin seutu osallistuvat SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) –hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla.

Kestävämpää liikkumista metropolialueille

Hanke pyrkii osaltaan vastaamaan metropolialueiden liikenteen aiheuttamiin ongelmiin, kuten ruuhkiin ja kasvihuonekaasupäästöihin, sekä tarjoamaan terveellisempää kaupunkiympäristöä ja myös tukemaan liiketoimintaympäristöä. Kartoittamalla kestävämpiä liikkumisratkaisuja hanke keskittyy neljään alatavoitteeseen:

 • tuotetaan metodeja ja työkaluja osallistavalle liikennesuunnittelulle
 • muunnetaan urbaaneja liikkumissuunnitelmia metropolitason suunnitelmiksi
 • kehitetään ratkaisuja vähähiilisiin asemanseutuihin intermodaalisina solmuina sekä logistiikka- ja palvelualueina
 • tuetaan jakamistaloutta sekä uusia, innovatiivisia ja kestäviä liikkumismuotoja

Hankekumppanit jakavat kokemuksiaan alatavoitteiden mukaisista teemoista seitsemässä erillisessä työpajassa. Joka työpajassa tehdään seutuanalyysi kustakin teemasta, jaetaan hyviä käytäntöjä ja järjestetään opintokäyntejä. Yhteistyössä kehitetään suosituksia ja kehittämisperiaatteita kullekin teemalle. Hankkeen tuloksena syntyy opas kestävistä keinoista, jotka edistävät joustavaa ja vähähiilistä liikkumista metropolialueilla. Oppaaseen kerätään parhaita käytäntöjä ja toimintasuosituksia työpajojen teemoista.

Transforming European Metropolitan Regions  -opas

Teematyöpajat ja niiden tulokset

Hanke käynnistettiin laatimalla kunkin metropolialueen tilannekatsaus liikenteen suunnittelun, lainsäädännön ja toimeenpanon osalta.  Kustakin teematyöpajasta on laadittu metropolialueiden inventaari, joka sisältää esimerkkejä hyvistä ja huonoista käytännöistä.

Tilannekatsaus eurooppalaisilta metropolialueilta: Status report 

Teematyöpaja 1:  Vuorovaikutteinen liikennesuunnittelu (Ljubljana 14.-16.9.2016)

Työpajan inventaari 

Työpajan tulokset -uutiskirje

Tiedote

Teematyöpaja 2: Creating a sustainable mobility plan (Rooma 20.-23.3.2017)

Työpajan inventaari

Työpajan tulokset -uutiskirje

Tiedote

Teematyöpaja 3: Low-carbon logistics planning (Oslo 27.-28.6.2017)

Työpajan inventaari

Työpajan tulokset -uutiskirje 

Tiedote

Teematyöpaja 4: Transit Oriented Development (Göteborg 11.-13.12.2017)

Työpajan inventaari

SMART-MR_Sustainable density in station communities

Työpajan tulokset -uutiskirje 

Tiedote

Teematyöpaja 5: Shaping Low-carbon areas

Vähähiiliset asemanseudut (Helsinki 11.–12.4.2018)

Työpajan inventaari

Työpajan tulokset -uutiskirje

Tiedote

Teematyöpaja 6: Managing Transportation (Budapest 12.-13.6.2018)

Työpajan inventaari

Työpajan tulokset -uutiskirje (Tulossa)

Tiedote

Teematyöpaja 7: Sharing Economy (Porto 9.-10.10.2018)

Työpajan inventaari

Tiedote

Vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen

Helsingin seudun teemana on "Shaping low-carbon areas" eli vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen. Työtä koordinoi HSY ja yhteistyöverkostossa ovat mukana Liikennevirasto, ympäristöministeriö, HSL, Uudenmaan liitto, seudun kaupungit, MAL-verkosto ja muita asemanseututoimijoita. Työ tukee osaltaan ELIAS - Elinvoimaa asemanseuduille –projektin tavoitteita kehittämällä asemanseutujen vähähiilisiä suunnittelu- ja kehittämisperiaatteita.


Low carbon district -kriteerit

Osana kehittämistyötä yhteistyössä kaupunkien ja avaintoimijoiden kanssa on laadittu asemanseutujen Low-carbon District -konsepti, joka tarjoaa suunnittelijoille ja asemahankkeiden toteuttajille työkalun kestävän ja vähähiilisen asemanseudun kehittämiseen. Se kokoaa näkökulmia ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä sosiaaliseen kestävyyteen ja terveyteen.

Kriteereitä vähähiilisen alueen kehittämiseen (luonnos 28.2.2019)

Hankekumppanit

Hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista metropolialuetta. Mukana olevat hankekumppanit ovat:  

 • Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, Slovenia
 • Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
 • The City of Oslo, The Agency of Urban Environment, Norja
 • Akershus County Council, Norja
 • The Göteborg Region Association of Local Authorities, Ruotsi
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • BKK Centre of Budapest Transport, Unkari
 • Metropolitan City of Capital Rome, Italia
 • Porto Metropolitan Area, Portugali
 • Barcelona Metropolitan Area, Espanja

Hanketta koordinoi Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Projektin rahoitus ja kesto

SMART-MR –hanke saa rahoitusta Interreg Europe –ohjelmasta. 

Projekti kestää 1.4.2016 - 31.3.2021.

Lisätietoja: