Ilmastonmuutoksen hillintä

​Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, mutta sen hillitseminen on erittäin tärkeää. Hillinnässä keskeistä on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä ja pysäyttää kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä.

Kansainvälinen yhteisö pyrkii rajoittamaan ilmaston lämpenemisen enintään kahteen asteeseen. Tällöin vaikutukset pysyisivät jossain määrin ennustettavina ja erittäin tuhoisilta seurauksilta vältyttäisiin.

Suomi on osana EU:ta sitoutunut rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään. Tavoitetta tukevat kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, valmisteilla oleva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 ja ilmastolaki. Pääkaupunkiseudulle on laadittu yhteinen ilmastostrategia, jota kaupungit toimillaan edistävät.

Muutos hiilineutraaliin, vähähiiliseen yhteiskuntaan vaatii toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energiankulutuksen vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto. Myös kiertotalous, hiilinielujen (metsien) ylläpitäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat tärkeitä toimia.