Ilmastotyön askelmerkit - muuttuva metropoli

​​​​Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista seurataan säännöllisesti. Kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja raportoidaan vuosittain. Lisäksi ilmastotyön etenemistä seurataan useilla muilla ilmastoindikaattoreilla​.

Ilmastoindikaattorit koottiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.  Ilmastoindikaattorit antavat kattavan yleiskuvan pääkaupunkiseudun toimintaympäristön kehityksestä sekä ilmastopäästöjen määrästä eri sektoreilla. 

Yhteenveto vuoteen 2000 indeksoituna

Yhteenveto: muutamien ilmastoindikaattorien kehitys vuoteen 2000 indeksoituna

Tutustu Ilmastoindikaattorit 2018 -julkaisuun (pdf)


Yhteensä 55 indikaattorin kokoelmasta on yhdessä kaupunkien eri hallintokuntien asiantuntijoiden ja HSL:n kanssa valittu keskeisimmät ns. avainindikaat​torit, jotka havainnollistavat ilmastonmuutoksen hillintää 2000-luvulla pääkaupunkiseudulla.