Hillintästrategia ja tavoitteet

Pääkaupunkiseutu matkalla kohti ilmastoviisasta tulevaisuutta – 10 vuotta yhteistä ilmastostrategiaa

Kaupunkien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on suuri. EU:ssa 75 % ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla ja merkittävä osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla on tehty ilmastotyötä jo yli 20 vuotta. Ilmastotyö on aktiivista ja kattaa laajalti kaupunkien toimialat ja hallintokunnat.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 laadittiin yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa vuonna 2007. Ilmastonmuutoksen hillintä liitettiin strategian myötä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien uudet strategiat linjaavat kaupunkiseudulle vähähiilistä tulevaisuutta.   Pääkaupunkiseutu matkalla kohti ilmastoviisasta tulevaisuutta -katsauksessa esitetään polku 1990-luvulla alkaneesta ilmastotyöstä tähän päivään. Katsauksessa tarkastellaan sitä, missä mennään nyt, kun Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta. Entä onko suunta oikea ja vauhti riittävä? Katsauksen löydät tästä:


 
Lisätietoja: yksikön päällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 09 156 11