Sopeutumisen seuranta

​​​Pääkaupunkiseudun kaupungit ja kuntayhtymät varautuvat suunnittelussaan ja toiminnassaan ilmaston vaihteluun ja sen muutokseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät monet toimet kuten hulevesien hallinta, tulvasuojelu, maankäytön suunnittelu, alimpien rakentamiskorkeuksien määrittely rannikkoalueilla, teknisten verkostojen mitoituksien arviointi ja omatoimisen varautumisen edistäminen.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian toteutumista. Pääkaupunkiseudulla toteutettuja sopeutumisen toimenpiteitä vuosina 2018, 2017, 2016, 2015 ja  2012 - 2014 on koottu raportteihin.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen toteutuminen vuonna 2018

Vuonna 2019 julkaistiin  myös Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit. Indikaattoreista on tulossa erillinen julkaisu myöhemmin vuonna 2019. 

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen toteutuminen vuonna 2017

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset - Toteutuminen vuonna 2016

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset. Toteutuminen vuonna 2015

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset – Toteutuminen vuosina 2012–2014

HSY seuraa myös muuta seudun sopeutumiseen liittyvää toimintaa, toimintaympäristön muutoksia sekä kokoaa sopeutumisen hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä Suomesta ja kansainvälisesti.

Ilmastotyökalut-sivuille on koottu viimeaikaisia sopeutumisen esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä.

Ilmastonmuutosta koskeva tieto lisääntyy ja täsmentyy jatkuvasti. Myös keinoista varautua ilmastonmuutokseen saadaan uutta tietoa. Sopeutumisen toimenpiteitä ja tavoitteita voi olla tarpeen muuttaa tai muokata lisääntyvän ja muuttuvan tiedon myötä.

Seurannan avulla voidaan 

  • luoda kuva siitä, miten seutu on varautunut muuttuvaan ilmastoon,
  • tunnistaa ja välttää mahdollisia päällekkäisiä toimia
  • hyötyä yhteistyömahdollisuuksista.

Seurannalla voidaan varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet ovat 

  • ajankohtaisia,
  • oikein kohdennettuja,
  • oikein mitoitettuja,
  • toimivia