Haavoittuvuus ilmastonmuutokselle

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja helleaallot voivat lisääntyä selvästi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sään ääri-ilmiöt koskettavat jokaista, mutta osalle ihmisistä vaikutukset voivat olla merkittävämpiä kuin muille. Tulvien ja helteiden aiheuttamien vaikutusten ankaruus riippuu paljon ihmisten haavoittuvuudesta.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yhteisöjen sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille selvitettiin vuonna 2016.

Selvityksen lähtökohtana olivat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa. Haavoittuvuutta määrittävät ihmisten fyysiset ominaisuudet kuten ikä ja terveydentila. Lisäksi haavoittuvuuteen vaikuttavat asuinympäristön ominaisuudet ja ihmisten kyky selviytyä tulvista tai helleaalloista – varautua niihin ennalta, selviytyä tilanteen aikana ja mahdollisuuksista korjata vahingot ja palata takaisin normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää tausta-aineistona esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja sosiaali- ja terveysalalla, pelastustoimessa ja asumisen suunnittelussa. Selvityksen on tehnyt Dr. Aleksandra Kazmierczak Cardiffin yliopistosta tiiviissä yhteistyössä HSY:n ja Manchesterin yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Ilmastolähtöinen sosiaalinen haavoittuvuus pääkaupunkiseudulla -raportti (pdf)

Laajempi englanninkielinen raportti, jossa on  selitetty tarkemmin myös käytettyä menetelmää:

Analysis of social vulnerability to climate change in the Helsinki Metropolitan Area (pdf)