Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimia on seurattu pääkaupunkiseudulla vuosittain. Seurantaraportteihin on koottu tietoa toimenpiteistä, joilla kaupungit, HSY ja HSL ovat edistäneet sopeutumista muuttuvaan ilmastoon ja varautuneet sään ääri-ilmiöihin. 

Sopeutumistarpeen ja sopeutumistoimien vaikuttavuuden ymmärtämiseksi pääkaupunkiseudulle on kehitetty sopeutumisen indikaattorit. Indikaattorit julkaistiin esimmäisen kerran toukokuussa 2019. 

Indikaattorit on jaoteltu Euroopan ympäristöviraston (EEA) laatiman jaottelun mukaisesti 1) vaaratekijöitä / sääilmiöitä kuvaaviin, 2) altistumista kuvaaviin, 3) sopeutumiskykyä kuvaaviin sekä 4) haavoittuvuuden yhdistelmäindikaattoreihin. EEA:n luokittelussa on myös viides luokka, herkkyttä tai haavoittuvuutta kuvaavat indikaattorit, mutta näitä ei ole vielä erikseen määritelty pääkaupunkiseudulle. 

Sopeutumisen indikaattoreita kehitetään ja täydennetään seurantatarpeiden mukaan. Osa indikaattoreista voidaan päivittää tiheämmin, mutta suurin osa indikaattoreista on sellaisia, että muutokset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä tai seurantatieto on vaikeammin saatavissa. 

Lisätietoja sopeutumisen seurannasta ja indikaattoreista antaa ilmastoasiantuntija Maaria Parry, maaria.parry(at)hsy.fi