Tilastot ja raportit

HSY:n jätehuolto raportoi ja tilastoi toimintaansa säännöllisesti. Jätehuollon tilastot kertovat muun muassa Sortti-asemien asiakasmääristä ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotetun jätteen määristä. Jätehuolto julkaisee Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen, Kivikon jätepalvelukeskuksen sekä​ Konalan ja Ruskeasannan Sortti-aseman toiminnasta vuosittain ympäristöraportit.

Avainlukuja vuodelta 2019 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus vastaanotti

  • jätevoimalan kuonaa ja muuta jalostettavaa jätettä yhteensä noin 138 000 tonnia
  • biojätettä noin 94 000 tonnia
  • pilaantuneita maita noin 12 500 tonnia.

HSY toimitti sekajätettä pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta Vantaan Energia Oy:lle energiahyödynnettäväksi yhteensä noin 240 000 tonnia. HSY:n tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy toimitti lisäksi voimalaan noin 90 000 tonnia sekajätettä. Uudenmaan Woima Oy:n jätteet ovat peräisin lähimaakuntien alueelta, mm. Nurmijärveltä.

HSY:n asiakaskiinteistöillä tyhjennettiin noin 8,9 miljoonaa jäteastiaa. Eri jätteitä (mm. sekajäte, sako- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, lasi, muovipakkaukset) kuljetettiin yhteensä noin 379 000 tonnia.

Sortti-asemilla kävi noin 510 000 asiakasta.

Jätehuollon vuositilasto 2019

Raportti pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumuksesta vuonna 2018

Tutkimme kotitalouksien sekajätteen koostumusta vuonna 2018. Siinä selvisi, että  muovipakkausten määrä kotitalouksien sekajätteessä on vähentynyt 31 prosenttia edelliseen tutkimukseen verrattuna, eli vuodesta 2015. Myös sekajätteen määrä on vähentynyt selvästi, mutta mittausdatan suuresta hajonnasta johtuen tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tällä hetkellä sekajätettä syntyy kodeissa keskimäärin 157 kiloa asukasta kohden vuodessa. Vuonna 2015 asukkaat tuottivat keskimäärin 177 kiloa sekajätettä henkilöä kohden vuodessa. Muissa jätelajeissa ei ole merkittävää muutosta.

Toimintaohjeiston laatiminen HSY:n jatehuollon elinkaarimallinnuspalveluiden hankkimiseksi (pdf, 488 kt)​​