Jätehuollon järjestäminen

Hoidamme asukkaiden sekä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien muiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteen jätehuollon pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Tehtävämme:

  • Järjestämme kotien sekajätteen, biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten, pienmetallin sekä sako- ja umpikaivolietteen keräyksen ja kuljetuksen. 
  • Huolehdimme jätehuollon asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. 
  • Vastaamme jäteneuvonnasta ja jätehuollon yleisestä kehittämisestä. 
     

Jätelaki velvoittaa kuntia järjestämään jätehuollon alueellaan. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat osoittaneet jätelain mukaiset tehtävät HSY:lle. Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Liittymisvelvoite koskee myös julkisen palvelutoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätteitä.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltoviranomaisena toimii HSY:n hallitus. Se hyväksyy jätehuollon hinnaston ja vahvistaa jätehuoltomääräykset.

Kuljetamme jätteet tehokkaasti, vähin päästöin

Vastaamme jätekuljetusten kilpailutuksesta, reitityksestä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. HSY:llä ei ole omia jäteautoja, vaan jätteitä kuljettavat yksityiset yritykset, jotka olemme valinneet tarjouskilpailun perusteella.

Keskitetty kilpailutus tuo jätekuljetuksiin useita etuja:

  • tehokkaan logistiikan
  • vähemmän päästöjä
  • paremmat toimintaedellytykset paikallisille kuljetusyrityksille
  • kustannussäästöjä asukkaille.

Toimitamme lähes kaiken kotien jätteen hyötykäyttöön

Tähtäämme sekajätteiden määrän vähentämiseen, lajittelun tehostamiseen ja kotitalouksien jätteiden kokonaishyötykäyttöasteen nostamiseen. Kiinteistöjen jätekeräystä täydentävät HSY:n viisi Sortti-asemaa, vaarallisten jätteiden keräyskontit ja vuosittain kiertävät keräysautot sekä kierrätyspisteet, joista vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Lue lisää jätteiden hyödyntämisestä ympäristön hyväksi ​»

Lue lisää lajittelusta:
http://www.hsy.fi/lajittelu ​»
http://www.kiitoskunlajittelet.fi ​»