Biojätteen käsittely

​​​​​​​​​​ 

Biojäte on arvokasta raaka-ainetta. Kuljetamme sen Espoon Ämmässuolle biojätteen käsittelylaitokseen, jossa tuotamme siitä biokaasua ja kompostia.

Biojätteen käsittelylaitokseen kuuluvat vuonna 2007 valmistunut kompostointilaitos, vuonna 2015 valmistunut biokaasulaitos sekä vuonna 2017 käyttöön otettu biokaasuvoimala. Vanhaa, vuonna 1998 rakennettua kompostointilaitosta käytämme nykyisin jätevesilietteen kompostointiin.

Energia ja ravinteet kiertoon

HSY:n biojätteen käsittely perustuu osavirtamädätykseen, jossa biojätettä mädätetään ja kompostoidaan. Kumpaankin käsittelyprosessiin ohjataan aina sopivin osa biojätteestä. Osavirtamädätys on biokaasun tuotannon ansiosta kompostointia ekologisempi käsittelymenetelmä. Käsittelyprosessia optimoidaan KOMBI-projektissa.

Biokaasulaitoksen ansiosta saamme tehokkaasti talteen biojätteen sisältämän energian. Lisäksi palautamme takaisin kiertoon humuksen sekä arvokkaat ravinteet, kuten fosforin ja typen. Samalla biojätteen käsittelyn hajuhaitat ja jätevesipäästöt minimoidaan.

 

Biojätteen käsittelyn prosessikaavio