Kaatopaikkakaasun keräys

Toukokuussa 2010 käyttöönotettu kaasuvoimala pystyy hyödyntämään kaiken vanhalla ja uudella kaatopaikalla kerättävän kaatopaikkakaasun. Voimala on yksi Euroopan suurimmista kaatopaikkakaasun hyötykäyttölaitoksista.

Voimala tuottaa sähköä 15 megawatin teholla. Määrä riittää esimerkiksi noin 8000 omakotitalon sähköntarpeisiin. Lisäksi se tuottaa lämpöä lähinnä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen omaan käyttöön. Alue on kaasuvoimalan ansiosta energiantuotannoltaan omavarainen ja suuri osa tuotetusta sähköstä myydään valtakunnan verkkoon.

Voimala vähentää jätteenkäsittelykeskuksen hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 3 000 tonnilla.

​Kaasuvoimala rakennettiin kahdessa vaiheessa. Voimalan ensimmäinen vaihe valmistui toukokuussa 2010. Toisessa vaiheessa rakennettiin voimalan savukaasujen hyödyntämisjärjestelmä eli ORC (Organic Rankine Cycle) -prosessi, joka valmistui syksyllä vuonna 2011. ORC-prosessin avulla voimalan pakokaasuista tuotettava lisäsähkö - noin 1,3 MW - riittää kattamaan koko jätteenkäsittelykeskuksen sähkönkulutuksen.