Tuhkan ja kuonan käsittely

​Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajäte on vuodesta 2014 alkaen energiahyödynnetty Vantaan Energian jätevoimalassa. Jätevoimalan polttoprosessista syntyy jätteenä kuonaa, kattila- ja lentotuhkaa sekä APC (Air Pollution Control) -jätettä. Näistä kuona sekä kattila- ja lentotuhka käsitellään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa.

Jätevoimalan kuona on tavanomaista jätettä, jota ikäännytetään ja käsitellään Ämmässuolla. Kuonasta erotetaan magneettiset ja ei-magneettiset metallit hyötykäyttöön. Jäljelle jäävät mineraaliainekset hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen rakenteissa ympäristöluvan mukaisesti. Mineraalijakeille haetaan jatkuvasti myös uusia hyötykäyttökohteita erilaisista infrarakentamisen kohteista.​

Jätevoimalan tuhka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ensisijassa sen kloridipitoisuuden takia. Ämmässuolla tuhka stabiloidaan ja loppusijoitetaan sitä varten rakennettuun vaarallisen jätteen soluun, jonka täyttötilavuus on noin 40 000 m3. Tuhkan haitta-ainepitoisuudet riippuvat poltettavan jätteen laadusta. Mitä tarkemmin jätteet lajitellaan (esim. biojäte, metalli ja paristot) sitä vähemmän tuhkassa on haitta-aineita.