Kaatopaikkakaasu

​Metaania muodostuu kaatopaikoilla eloperäisen jätteen hajotessa anaerobisesti. Se, kuinka paljon ja kuinka nopeasti metaania muodostuu, riippuu muun muassa jätteen laadusta, määrästä, iästä ja käsittelytavasta sekä vallitsevista ympäristöoloista kuten lämpötilasta ja kosteudesta kaatopaikan sisällä. 

HSY:n seutu- ja ympäristötieto tekee vuosittain jätehuollon tilauksesta metaanikartoituksia edellisvuosien tapaan Ämmässuon kaatopaikalla. Kartoituksissa mitataan vanhan kaatopaikan viimeistellyt ja esipeitetyt alueet sekä kaasunkeräyskaivojen ympäristöt. Lisäksi mitataan​ nykyinen jätteen täyttöalue.

Raportit metaanimittauksista

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2018

Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2017

Metaanimittaukset Ämmässuon vanhalla kaatopaikalla 2016