Lokit ja muut linnut

Lokkilaskentoja sekä muuta linnustoseurantaa on teetetty Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vuodesta 2003 lähtien. Jätteenkäsittelykeskuksessa havaitaan yleisesti nauru-, kala-, selkä-, harmaa- ja merilokkeja. Lisäksi on havaittu mustanmerenlokki, grönlanninlokki, aroharmaalokki, etelänharmaalokki, isolokki ja ohotanlokki.

Lokkien lukumäärät vaihtelevat eniten lajikohtaisesti pesinnän etenemisen mukaan. Määrät ovat suurimmillaan syksyllä kesän poikasten kasvettua täysikasvuisiksi. Lokkien yksilömäärät ovat kääntyneet laskuun jätevoimalan (2014) ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon (2016) myötä heikentyneen ravinnonsaannin johdosta.

Lokkien lisäksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella oleskelee pääasiassa varislintuja. Lokkeja ja varislintuja saalistavia petolintuja havaitaan etenkin talvikuukausina. Kesällä petolintujen havaittavuus on vähäisintä, mikä johtuu pitkälti niiden levittäytymisestä luontaisiin elinympäristöihin. Tavallisin petolintu Ämmässuolla on kanahaukka, joka havaitaan lähes päivittäin saalistamassa varislintuja tai lokkeja. Myös merikotka ja hiirihaukka vierailevat Ämmässuolla säännöllisesti. Kottaraisten määrät Ämmässuolla ovat vähentyneet vuosien kuluessa. Suurimmat yksilömäärät havaitaan loppukesästä syksyyn.​

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2016