Melu

Melumittaukset

Jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen aiheuttama melutaso ympäristössä mitataan3–4 kertaa vuodessa omavalvontamittauksin Vuotuisten ympäristömelumittausten tueksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista on laadittu melumallinnus, jota tarvittaessa päivitetään toimintojen merkittävästi muuttuessa tai kun uusia melua aiheuttavia toimintoja otetaan käyttöön.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristömelun omavalvontamittaukset 2018

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittausraportti vuodelta 2017

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittausraportti vuodelta 2016