Vesien tarkkailu

Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan vaikutuksia vesiin valvotaan Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuohjelman mukaisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Alueen vesien tarkkailuvelvoite koskee Ämmässuon alueen suurimpia toimijoita: HSY:n jätehuoltoa, Espoon kaupunkia, Rudus Oy:tä ja NCC:tä.

Yhteistarkkailussa seurataan alueen pinta- ja pohjavesien sekä jäte- ja kaivovesien laatua yhteensä 85 havaintopisteessä. Näytteenottokierrokset toteutetaan maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa sekä lokakuussa. Viemäriin johdettavien vesien laatua seurataan kuudesti vuodessa. 

Vesien tarkkailun historiaa:


  • Ämmässuolla on ollut käytössä Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymä tarkkailuohjelma vuodesta 1987.
  • Vuoden 1991 alusta ohjelmaan lisättiin viemäriin pumpattavien jätevesien laadun tarkkailu.
  • Vuonna 1992 ohjelmaan lisättiin asfaltoidun hyötykäyttökentän tarkkailu. 
  • Vuonna 1998 lisättiin kompostointilaitoksen ympäristön tarkkailu. 
  • Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu alkoi vuonna 2004 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä.
  • Yhteistarkkailuohjelmaa on viimeksi muutettu Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä vuonna 2007.
  • Vuonna 2014 liitettiin tuhkien käsittely- ja loppusijoitusalue vesien yhteistarkkailuun.
  • Vuonna 2017 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös vesien yhteistarkkailuohjelman päivittämisestä​.