Ympäristövaikutusten arviointi

​Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) arvioidaan yksittäisten hankkeiden tai suunnitelmien vaikutuksia muun muassa ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin.

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toimii yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).

Päättyneitä arvioita

Jätteen murskaus, paalaus ja välivarastointi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa 

Jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueen vaihtoehtoinen käyttö