Tervetuloa start-upit ja konkarit

Ekomoon ovat tervetulleita kaupalliset yritykset, pilot-yritykset sekä T&K-vaiheen yritykset.

HSY:n kriteereinä alueelle tuleville toimijoille ovat:

  1. Materiaalitehokkuuteen pohjautuva teollinen liiketoiminta
  2. Synergia HSY:n ja/tai alueen muiden toimijoiden kanssa
  3. Taloudellisesti, ympäristöllisesti sekä sosiaalisesti kestävä toimintamalli

 

Kaupalliset yritykset voivat harjoittaa omaa liiketoimintaansa yhdessä HSY:n ja alueen muiden yritysten kanssa. Yritykset voivat hyödyntää Ämmässuolla olevia kierrätettäviä materiaaleja ja raaka-aineina. Tavoitteena on lisätä materiaalien jalostusarvoa mahdollisimman korkeaksi.

Ekomon tavoitteena on luoda alueelle monipuolinen pilotointiympäristö, jossa uusia innovaatioita voidaan kehittää pilotoimalla, testaamalla ja jalostamalla mm. teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä biojätettä.

Ekomon alueella on mahdollista myös toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä esimerkiksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.