BIORENT - biojätteen lajittelun tehostaminen

"BIORENT - biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä" on HSY:n, vuokra-asuntoyhtiöiden ja ruokahävikkitoimijoiden yhteishanke. Hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Mukana hankkeessa oli HSY:n lisäksi valtakunnallisesti merkittävät vuokra-asuntoyhtiöt Kojamo Oyj ja Sato Oyj sekä uraauurtavaa työtä ruokahävikin vähentämisen puolesta tehneet From Waste to Taste ry ja Rhea Solutions Oy. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 149 170 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta »​​​. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Hanke pyrki tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa. Eri toimenpiteiden vaikutusta ihmisten lajittelukäyttäytymiseen tutkittiin hyödyntäen HSY:n aiemmin toteuttamassa Laatujäte-hankkeessa kehitettyä lajittelututkimusten mallia.

Hankkeen tuloksena saatiin mitattua tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista sekä suosituksia siitä, kuinka biojätteen lajittelun tehokkuutta ja ruokahävikin vähentämistä voidaan parhaiten edistää vuokra-asuntokiinteistöillä. 

Tutustu HSY:n hankekumppaneihin:Miksi juuri biojäte ja ruokahävikki?

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman visiona on jätteen määrän vähentäminen nykyisestä sekä kierrätyksen lisääminen. Yhdyskuntajätteen koostumus on  pysynyt pitkään varsin samanlaisena, biojätteen muodottaessa selvästi suurimman jätejakeen. Jopa kaksi kolmasosaa biojätteestä päätyy edelleen sekajätteeseen. Sekajätteen sisältämän biojätteen koostumuksesta valtaosa on puolestaan keittiöissä syntyvää biojätettä. Jotta kierrätysastetta voitaisiin nostaa merkittävästi nykytasosta, tulisi voimavarat keskittää erityisesti biojätteen kierrätyksen lisäämiseen. Kotitaloudet ovat myös suurin ruokahävikin lähde ruokaketjussa. Jopa 6 prosenttia kotitalouksien ostamasta ruuasta päätyy roskiin. Lue lisää ruokahävikistä ja sen merkityksestä Luonnonvarakeskuksen sivuilta »​​​

Lisätietoa hankkeesta: projektipäällikkö Leena Tuominen; 050 533 6627


Ajankohtaista hankkeesta