CircHubs-hanke

CircHubs-hankkeessa (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. Hankkeessa tunnistetaan Suomen eri kiertotalouskeskuksiin soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotoidaan paikallisesti erilaisia toiminta- ja ratkaisumalleja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouden edistämisen tueksi. Hanke luo tietoa vaihtavan verkoston kiertotalouskeskusten välille. Pääkohderyhmiä ovat yritykset ja kaupungit.  

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hankkeen tavoitteena on syventää kuutoskaupunkien yhteistyötä ja yhdistää osaamista kiertotalouden saralla.  

HSY:llä on hankkeessa kaksi vastuualuetta 

HSY on hankkeessa vastuussa kahdesta toisiaan tukevasta osiosta, joita edistetään jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimialoilla.  

Jätehuollon vastuualueella on luoda Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomolle sellaiset kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistävät toimintamallit, jotka voidaan monistaa käyttöön myös muille alueille. Toimintamalleja kehitetään nopeilla kokeiluilla, joiden puitteissa yrityksiä, tutkijoita, opiskelijoita ja kiertotalouden ammattilaisia tuodaan innovoimaan ja kehittämään yhdessä.  

Seutu- ja ympäristötiedon vastuualueella on tuottaa laadukasta materiaalitehokkuustietoa kiertotalouden edistämiseksi. Osiossa tehdään määrä- ja liiketoimintapotentiaaliselvitys keskeisimmistä kuutoskaupunkialueilla syntyvistä materiaalivirroista, joiden hyödyntämiseen tai esimerkiksi laadun tai saannon parantamiseen kaivataan vielä innovaatioita. Lisäksi arvioidaan uudelleenkäyttöön ohjautuvien materiaalien (esim. käytettyjen tavaroiden) määriä ja liiketoimintapotentiaalia. Osiossa myös kehitetään ja yhdenmukaistetaan seudullisia kierrätysasteen laskentamalleja, jotta kuutoskaupunkien materiaalitehokkuuden tasosta voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa.  

Kuuden kaupungin yhteishanke 


Mukana toteuttamassa hanketta on tahoja kaikista 6Aika-kaupungeista: Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. HSY:n lisäksi hanketta tekevät Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Kiertokaari Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Ekokumppanit. Hanke toteutetaan 1.5.2017–30.9.2019.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta www.circhubs.fi