Tutkimus ja kehitys

​​​​​​​​​

Jätehuollon T&K-toiminta painottuu jätevoimalan käyttöönottoa, EKOMO-hanketta​ ja kiertotalouskeskuksen innovaatiotoimintaa sekä vuonna 2015 avatun biokaasulaitoksen tarpeita tukevaan tutkimukseen. Jätteen koostumustutkimusta kehitämme Laatujäte-hankkeessa yhdessä Jätelaitosyhdistyksen kanssa. Jätehuolto on mukana myös Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) -hankkeessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. HSY luo hankkeessa Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomolle sellaiset kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistävät toimintamallit, jotka voidaan monistaa käyttöön myös muille alueille.

Tutustu hankkeisiin tarkemmin:

EKOMO »​​​

CircHubs »​​​

Laatujäte »​​​

Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) »​​​

​​

Yhteistyötä ympäristön hyväksi

HSY tekee monissa hankkeissa yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Materiaalien arvovirrat (ARVI) -hanke on pitkän tähtäimen SHOK-tutkimushanke, jota koordinoi Cl​ic Innovation Ltd. HSY on mukana ARVI:n sekajätteeseen ja tuhkiin liittyvissä työpaketeissa.

HSY on mukana myös Kipsilevy- ja kattohuopajätteen keräys kierrätykseen (KIHU) -projektissa LADECin ja Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa. HSY kerää kipsilevyjä Ämmässuolle, missä kipsilevyjen käsittelystä vastaa tanskalainen Gypsum Recycling International A/S.

UUMA2-ohjelmassa​ tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia. Tutustu UUMA2-hankkeeseen »​​​​

Lisäksi HSY on ollut Makery Oy:n Ruokajätteen hyödyntäminen teollisuudessa -projektissa.​​​


Päättyneet hankkeet

Uutta osavirtamädätyslaitosta optimoiva ja ravinteiden kierrätystä edistävä KOMBI-projekti saatiin päätökseen vuoden 2015 lopussa. Tutustu KOMBI-projektiin ja sen tuloksiin tästä »​​​

Vuonna 2014 päättyneessä Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa valmistui biojätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaarimalli, jolla voidaan arvioida mm. keräysjärjestelmän muutosten ympäristövaikutuksia aiempaa laajemmin. 

RESCA-hankkeessa selvitettiin uusiutuvien energiamuotojen tehokkaamman hyödyntämisen mahdollisuuksia koko HSY:ssä. Hankeen johdosta HSY:n uusiutuvan energian tuotanto kasvoi ja tuulivoimalan rakentamista Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen selvitetään. RESCA:ssa olivat mukana myös Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupungit.​