KOMBI - osavirtamädätyksen kehittämisprojekti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KOMBI-projekti on saatettu päätökseen aikataulussaan. Suurkiitokset yhteistyökumppaneille ja rahoittajalle onnistuneesta projektista! HSY jatkaa tutkimus- ja kehitystoimintaa biologisten massojen ja ravinnekierron parissa, keskittyen seuraavaksi puhdistamolietteen innovatiivisiin hyödyntämismenetelmiin.

Tutustu KOMBIn loppuraporttiin tästä »​​​

Lisätietoa: projektipäällikkö Aino Kainulainen, p. 050 381 4017

Mikä KOMBI?

KOMBI-kehittämisprojektissa optimoitiin biojätteen käsittelyn uusi osavirtamädätysprosessi. Tavoitteena oli vähentää biojätteen käsittelyssä syntyviä jätevesiä ja ottaa typpeä talteen tehokkaammin.

Osavirtamädätysprosessissa osa biojätteestä mädätetään ja osa kompostoidaan. Biojätteen kompostointia ja mädätystä hyödyntävä käsittely on pelkkään kompostointiin verrattuna ympäristöystävällisempi ratkaisu, sillä mädätysprosessissa biojätteen sisältämää typpeä ja energiaa on mahdollista ottaa talteen. Uuden prosessin tuottama energia hyödynnetään sähkönä ja lämpönä.

Mallinnuksella parempaan prosessiin 

KOMBI-kehittämisprojektissa mallinnettiin prosessin ajotapojen vaikutuksia jäteveden syntymiseen ja typen talteenottoon. Teimme mallinnusta yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kehitetyn mallin avulla prosessia voidaan ohjata paremmin. Tutkimme myös biohiilen lisäyksen vaikutusta kompostointiprosessiin sekä mallinsimme uuden käsittelyprosessin elinkaarivaikutuksia.

Projekti alkoi 11.3.2014, ja se kesti vuoden 2015 loppuun saakka. Se sai rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävästä ohjelmasta.

KOMBI-projekti liittyy vuoden 2015 alussa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen valmistuneeseen biokaasulaitokseen, jonka myötä pystymme käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia biojätettä.