Laatujäte - koostumustutkimusten kehittämishanke

​​​​​​​​ 

Laatujäte-hankkeessa kehitetään sekajätteen koostumustutkimuksia

Laatujäte-hankkeen tavoitteena on parantaa koostumustutkimusten resurssitehokkuutta ja muodostaa jätelaitosten verkoston avulla kuva Suomen keskimääräisestä sekajätteestä​. 

Suomessa on 2000-luvulla tehty lukuisia sekajätteen määrä- ja laatututkimuksia jätelaitosten toimesta. Tutkimukset on toteutettu vaihtelevien käytäntöjen mukaisesti, mikä on heikentänyt tulosten vertailukelpoisuutta ja aiheuttanut päällekkäistä työtä.

Laatujäte-hankkeessa on tehty Suomeen valtakunnallinen opas sekajätteen koostumustutkimusten toteuttamiseen​. Yhtenäisen tutkimusmenetelmän avulla tutkimusten toteuttajat säästävät suunnitteluun kuluvia resursseja ja eri tutkimuksissa tuotetut tiedot ovat yhdistettävissä valtakunnalliseksi tiedoksi. Tutustu oppaaseen tästä »​​​​

Valtakunnallinen tieto muodostetaan JLY:n hankkeessa toteuttaman koostumustietopankin avulla.  ​Koostumustietopankkiin »​​​​​

Laatujäte on HSY:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Aalto yliopiston yhteishanke, ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö​. Vuoden 2013 lopulla käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun.

HSY:n koostumustutkimukset

HSY on toteuttanut korkealaatuisia koostumustutkimuksia 80-luvun lopulta lähtien ja on edelläkävijä laadukkaan koostumustiedon tuottamisessa. Hankkeessa olemme kehittäneet HSY:n tutkimusmenetelmää aiempaa resurssitehokkaammaksi ja päivittäneet sen vastaamaan tämän päivän tietotarpeisiin.

Toteutimme syksyllä 2015 uudistuneet seka- ja biojätteen koostumustutkimukset. Tutkimuksissa sekajäte lajiteltiin käsin 39 eri jakeeseen. Uutuutena oli kotitalouksien sekajätteen fossiilisen ja bioperäisen aineksen lämpöarvojen sekä fossiilisen hiilen määrän tutkiminen. Tietojen avulla voidaan laskea sekajätteen päästökerroin. Toinen uudistus oli pakkausten aiempaa tarkempi lajittelu. Tutustu raporttiin tästä »​​​​​​

Tutkimusyhteistyöllä kierrätys kasvuun

Laatujäte -hankkeessa tehdyn tietotarvekartoituksen perusteella jätevirtojen koostumus kiinnostaa monia tahoja. Jätelaitosten järjestämät koostumustutkimukset tarjoavat hyvän mahdollisuuden tarkempiin tutkimuksiin. Esimerkiksi MTT on tutkinut ruokajätettä ja SYKE tekee muovitutkimuksen jätelaitosten koostumustutkimusten yhteydessä. ​​