SeutuMaisa - Seudullisten maamassavirtojen hallinnan työkalu

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tavoitteena on luoda yhteinen seudullinen tietovaranto ja paikkatietopohjainen tietojärjestelmä pääkaupunkiseudun maamassojen hallintaan. Seudullisten maamassavirtojen hallinnan (SeutuMaisa) työkalun suunnittelu on käynnistetty vuonna 2017. 

SeutuMaisa-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosina 2017-2020 paikkatietopohjainen pilottityökalu tukemaan kaivumassojen tilastoinnin, seurannan ja raportoinnin kehittämistä sekä kuljetusten seurannan hallintaa.

Blominmaki_2016.jpg

Tausta

Vähentämällä kaivumassojen kuljetuspäästöjä tuetaan ekologista ja kestävää rakentamista sekä vähähiilisen kaupungin periaatteita. HSY:n strateginen tavoite on olla mukana parantamassa pääkaupunkiseudun kiertotaloutta materiaali- ja energiatehokkuuden sekä materiaalivirtojen hyödyntämisen näkökulmasta. 

Visio: Seudullinen maamassatietojärjestelmä mahdollistaa maamassojen koordinoinnin ja seurannan helppokäyttöisen karttasovelluksen ja seudullisten koontitietojen avulla, mikä omalta osaltaan lisää seudullista yhteistyötä maamassojen ekologisen hallinnan puolesta. 


Hankkeeseen osallistuvat HSY sekä pääkaupunkiseudun kunnat.