Asuntoraportointi

Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla

Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla- työ sisältää tietoa asuntokannasta ja -tuotannosta, väestönkehityksestä, asuntokunnista, asuntojen hinnoista ja vuokrista sekä alueiden eriytymisestä. Työ on MAL 2019 -suunnitelman erillisselvitys.

Asuntotuotanto Helsingin seudulla on kerrostalovaltaista, ja etenkin pienet kerrostaloasunnot ovat painottuneet asuntotuotannossa entistä enemmän. Tarkasteltaessa viime vuosien asuntotuotantoa (2015-2017) ovat asuntojen keskikoot pienentyneet kaikissa talotyypeissä. Yksiöitä ja kaksioita on valmistunut 2010-luvulla suhteellisesti enemmän kuin 2000-luvulla.

Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla (PDF 1,5 Mt)

​​​​​​​​

Ilmastoviisas asuminen – Helsingin seudun asuntoraportti 2017​

Helsingin seudun asuntoraportti 2017 käsittelee sekä asumisen ilmastovaikutuksia että ilmastonmuutoksen vaikutuksia asumiseen. Asuntojen ja asuinrakennusten ohella raportissa käsitellään yhdyskuntarakenteen merkitystä, asumisen tapoja ja tottumuksia sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista asumisessa. Raportissa kuvataan kunkin aihealueen nykytilaa, siihen johtanutta kehitystä sekä ajankohtaisia tavoitteita ja ohjauksen keinoja. Johtopäätöksissä on pyritty tunnistamaan seikkoja, joihin olisi tarpeen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.​