Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta

MAL-sopimus on Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen sopimus maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. MAL-sopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä edellytysten luominen tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle kasvattamiselle.

MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä seuranta-aineistojen kokoaminen ja koordinointi ovat HSY:n vastuulla. Seuranta-aineistot kerätään yhteistyössä Uudenmaan liiton ja HSL:n kanssa. Seurantaa valvoo sopimusosapuolten seurantakokous sekä sen valmistelusta vastaava MAL-sihteeristö. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivulta.

MAL-seuranta vuodet 2016-2019 

Helsingin seudun MAL-sopimuksen 2016-2019  seurantakatsaus (kevät 2020)                                                                            
Katsauksen oheismateriaali

 MAL-sopimusten seurannan aikasarja 2012-2019

​​​Avointa dataa seurannasta: 
kartta.hsy.fi​