Käyttölupahakemukset

​​​Paikkatietojen käyttöoikeudet

Kartta-aineistojen käyttöoikeus perustuu lähes aina erilaisiin sopimuksiin ja lisensseihin. Myös avoimen datan aineistot, jotka ovat vapaasti käytettävissä eivätkä vaadi maksullista julkaisulupaa sisältävät oman lisenssin. Aineistojen julkaisu ja käyttöluvat tulee tarkistaa aina aineistokohtaisesti.

Tekijänoikeuden ja käyttöluvan määrittely

Kartta-aineistojen tuottajien tekijänoikeuksia suojaa tekijänoikeuslaki. Tekijänoikeus merkitään Copyright-merkinnällä ©. Suomessa tekijänoikeus syntyy tekijälle, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, kuten kartta-aineiston.

Aineiston jälkikäyttö vaatii luvan, joka on haettava tekijänoikeuksien eli käyttöoikeuksien omistajalta. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen ilman tekijän lupaa. Käyttöoikeuden haltija voi sopimuksen puitteissa rajata sekä sallia aineiston käytön haluamallaan tavalla. Yleensä käyttöoikeus oikeuttaa muunnelman tekemisen eli kartan muokkaamisen, mutta ei luovuttamista, levittämistä eikä myymistä, vaan niihin tarvitaan julkaisulupa.

Käyttöoikeuslupa HSY:n paikkatietoihin

Seudulliseen perusrekisteriin (SePeen) pohjautuvat tietotuotteet kuten SeutuData ja SeutuRuutu edellyttävät käyttäjältään käyttölupaa. Käyttölupa on aina henkilökohtainen ja se käsitellään tapauskohtaisesti. Käyttölupa vaaditaan sopimussyistä. Luvan avulla voidaan paremmin hallita sekä valvoa arkaluontoisten aineistojen käyttöä ja palvella käyttäjiä paremmin. Ohjeet käyttölupien hakemiseen löydät sivun alareunasta.

Julkaisulupa

  • Haetaan kartan tuottajalta, mikäli teos ei sisälly jo saadun käyttöoikeusluvan piiriin.

  • Julkaisuoikeuden myöntämisen yhteydessä asiakkaalle voidaan antaa tapauskohtainen julkaisulupanumero, joka on liitettävä julkaistavien karttojen tekijänoikeustietojen yhteyteen.

  • Kartan julkaiseminen esim. mainoksessa tai www-sivuilla voi vaatia kertaluonteisen julkaisuoikeusmaksun maksamisen aineiston tekijälle.

  • Julkaisulupamaksujen hinnoittelu on hyvin kirjavaa tekijästä riippuen.

  • Opinnäytteeseen hankittu julkaisulupa on usein ilmainen.

Avoimien aineistojen käyttö edellyttää usein lähdeviittauksen

Monet kartantuottajatahot ovat viime aikoina avanneet aineistojaan avoimena datana. Myös suuri osa HSY:n tarjoamista aineistoista on muuttunut maksuttomiksi avoimen datan aineistoiksi, mikä on keventänyt kyseisten aineistojen käyttöoikeuksia. Avoimen datan julkaiseminen edellyttää usein lähinnä lähdetietojen merkitsemisen, kuten maininnan lisenssinantajasta. Käyttöoikeudet tulee tarkistaa aineistokohtaisesti jokaisen käytettävän aineiston kohdalla erikseen.

Copyright-merkintä voidaan liitää karttaan merkinnällä © XX xxxx, jossa XX on aineistontuottaja ja xxxx aineiston vuosiluku.

Pohjakartan "päälle" laaditut omat teemat ja niiden oikeudet kuuluvat teeman laatijalle.
Laatijan copyright-merkintä voidaan liittää tekijänoikeusmerkinnän yhteyteen, esimerkiksi:
Pohjakartat: © XX xxxx, Teema: © teeman laatija xxxx