SePe

​​​Seudullinen perusrekisteri SePe on ylläpitämämme tietovarasto, joka yhdistää pääkaupunkiseudun suunnittelua, kehittämistä ja tutkimusta palvelevat alueellistetut perusrekisteritiedot. SePestä löydät kahden viikon välein päivittyvien kuntarekisteritietojen lisäksi SePeen neljä kertaa vuodessa päivittyvät Väestörekisterikeskuksen väestötiedot ja kerran vuodessa päivittyvät Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatiedot.

SePeen eri lähteistä kootut ja harmonisoidut tiedot mahdollistavat sellaisten tietojen analysoinnin ja käsittelyn, joka ei olisi yksittäistä tietolähdettä käyttäen mahdollista. Seudullinen perusrekisteri on tarkoitettu ennen kaikkea pääkaupunkiseudun kuntien suunnittelun tueksi, sekä jäte- ja vesihuollon tietotarpeiden tueksi.

► Hae kä​yttölupaa SePe-aineistoille​

Lisätietoa:
Seututuotteita koskevat kyselyt (SeutuCD, SeutuRuutu, SeutuRAMAVA):
sepe@hsy.fi ja päivystyspuhelin 045 657 8850