Paikkatiedot

​​​​​​​​​20140709_0027_Kaupunkikuvat_Espoonlahti_26775__ppt.jpg 

​​​​​​Lähes kaikella tiedolla on sijainti, joka liittää kohteen ominaisuudet paikkaan ja tekee tiedosta paikkatietoa. Paikkatieto on helposti käytettävää ja ymmärrettävää tietoa, jonka kautta erilaisia aineistoja voidaan myös linkittää yhteen sijaintitiedon avulla. Analyyseistä sekä suunnittelutyöstä saadaan enemmän irti, kun tietoja voidaan yhdistellä, havainnollistaa ja visualisoida aivan uudella tavalla.

HSY tuottaa ja kokoaa seudullisia paikkatietoja suunnittelun tueksi

Paikkatietoaineistomme pohjautuvat HSY:n ylläpitämään seudulliseen perusrekisteriin eli SePeen johon kootaan ja harmonisoidaan pääkaupunkiseudun kuntien rekisteritietoja kahden viikon välein.
Lisätietoja SePestä

Pääkaupunkiseudun yhtenäisen perusrekisterin lisäksi tuotamme ja kokoamme seudullisia kartta-aineistoja. Kattava ja ajantasainen paikkatietovarastomme soveltuu hyvin suunnittelun, tutkimuksen sekä päätöksenteon tueksi.
Lisätietoja kartta-aineistoista

Olemme vuodesta 2011 alkaen järjestäneet vuosittain HSY:n omia paikkatietoseminaareja, jotka ovat keränneet runsaasti paikkatietoalan ammattilaisia. Seminaarit ovat keskittyneet ajankohtaisiin paikkatietoalan teemoihin sekä ennen kaikkea paikkatiedon soveltavaan käyttöön tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.
Lisätietoa paikkatietoseminaareista