Asemanseutuvyöhykkeet

​Helsingin seudun ja Siuntion juna- sekä metroliikenteen asemille (79 kpl) on laskettu erilaisia metri- ja aikaperustaisia saavutettavuusvyöhykkeitä. Vyöhykkeet on jaettu verkostobuffereihin, asemien vaikutusaluevyöhykkeisiin sekä leikattuihin verkostobuffereihin.

Asemanseutujen verkostobufferit kertovat aseman etäisyydestä perustuen matkaan tai aikaan. Bufferit on laskettu aseman sisäänkäynneistä kevyenliikenteen verkostoa pitkin ja ne vastaavat näin paremmin todellista saavutettavuutta (katutilanne vastaa vuotta 2015). Verkostobuffereiden etäisyysalueet ovat 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800 ja 2 000 metriä ja ajalliset alueet kävellen ja pyöräillen 5, 10 ja 15 minuuttia aseman sisäänkäynnistä.
Asemien vaikutusalueaineistossa on puolestaan koko Helsingin seutu jaettuna vaikutusalueesiin sen perusteella mille asemalle kohteesta on lyhyin matka kevyenliikenteen verkostoa pitkin. Jokaisella asemalla on oma vaikutusalueensa eivätkä ne leikkaa toisiaan.

Leikatut verkostobufferit –aineisto on kahden edellä mainitun aineiston leikkauksena syntynyt vyöhykeaineisto, jossa asema on saavutettavissa lyhimmällä tieverkkoa kuljettavalla etäisyydellä tai ajalla. Vyöhykkeet eivät mene keskenään päällekkäin ja soveltuvat eritysesti kaupunkialueiden tarkasteluun. Aineistossa on samat etäisyys- ja aika-alueet kuin verkostobuffereissa. Kävelynopeudeksi on määritelty 5,2 km/h ja pyöräilynopeudeksi 14 km/h.

Tarkemmat kuvaukset aineistoista löytyvät aineistojen yhteydestä. Asemanseutuvyöhykeaineistoja on saatavilla myös avoimena datana HSY:n avoimen datan sivuilta sekä karttapalvelusta.​ Aineisto on laadittu syksyllä 2015.​

Tarkemman aineistokuvauksen löydät Se​utuCD-kirjasta​.

Asemanseudut_walk.JPG

Kuvasssa asemanseutuvyöhykkeet aineistokokonaisuuden kävelyaikavyöhykkeet 5, 10 ja 15min. Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet © HSY 2015​