Liityntäpysäköinti

​​​Liityntäpysäköinti-aineisto on vektorimuotoista dataa liityntäpysäkeiden sijainnista sekä niiden ominaisuustiedoista. 

Liityntäpysäköinti on esitetty aluemuotoisina kohteina, mutta aineistossa on mukana myös pistekohtaiset autopaikat sekä pyöräpaikat. Ominaisuustietoina ovat mm. auto ja pyöräpaikkojen määrät, hinnoittelu ja varustelu. Lisäksi vuoden 2020 suunnitteilla olevat liityntäpysäköintipaikat esitetään pistemäisinä. Aineiston ulottuu HSL:n toiminta-aluelle ja se on päivitetty syyskuussa 2015.