Seudullinen väestöennusteaineisto

​​​​​Väestöennusteaineistossa on esitetty pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain ajalle 1.1.2000–31.12.2017 ja väestöennuste ajalle 1.1.2018–31.12.2027.

Ennusteet ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien osalta vuonna 2017 laadittuja.  Tiedot on poimittu Aluesarjat-tietokannasta. Muista poiketen Kauniaisen väestöennuste on tuotettu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan tiedoista. Kauniaisten tiedot ovat vuodelta 2015. Aineistossa on Kauniaisten osalta toteutunut väkiluku vuosilta 2000-2016 sekä väestöennuste vuosille 2017-2027. Kauniaisten tiedot kattavat ainoastaan kuntatason tiedot. HSY on tuotteistanut aineistoa edelleen ja muokannut sen käyttäjäystävälliseen muotoon.

Seudullinen väestöennusteaineisto tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen ja yhdyskuntarakenteen analyyseihin sekä suunnittelutehtäviin.

Aineiston tarkka kuvaus löytyy SeutuCD-kirjasta

Seudullinen väestöennuste 2013.jpg