Seudulliset tulotasotiedot

​​​​​​Tulotasotiedot sisältävät tietoja 15 vuotta täyttäneen väestö valtionveronalaisista tuloista vuoden viimeisenä päivänä.

Tiedot perustuvat verohallinnon verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa.

Väestön tulotasotiedot-aineistosta on esitetty aluemuotoisena paikkatietona kunkin alueen keskitulo, tulot yhteensä ja 15 vuotta täyttäneiden lukumäärä. Tiedot on poimittu Aluesarjat-tietokannasta. HSY on tuotteistanut aineiston edelleen paikkatiedoksi ja muokannut aineiston käyttäjäystävälliseen muotoon. Aineiston tiedot ovat vuosilta 2001-2015.

Aineiston tarkka kuvaus löytyy SeutuCD-kirjastaSeudulliset tulotasotiedot.jpg