Saavutettavuusvyöhykkeet SAVU

​​​​Saavutettavuusvyöhykkeet kertovat miten helposti ja millä kulkumuodolla alueet ovat parhaiten saavutettavissa. Helsingin seudulla yhtenäisiä eli samaan vyöhykkeeseen kuuluvia alueita on yhteensä seitsemän. 

Vyöhykkeet on laskettu SAVU-mallin avulla, jossa pohjatietona ovat 250m x 250m ruudut. Mallissa jokaiselle ruudulle lasketaan kokonaissaavutettavuus seudun kaikista muista ruuduista. Tarkasteltavana on ollut 4 vaihtoehtoista kulkutapaa: kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja henkilöauto. Mallissa hyödynnetään myös tietoa matkojen pituusjakaumista eri kulkutavoilla sekä eri tarkoituksiin tehtävillä matkoilla.

Saavutettavuusvyöhykkeet palvelevat mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja kohdentamista. Saavutettavuusvyöhykkeet on tuotettu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä ja ne on päivitetty HLJ 2015:n yhteydessä. 

Saavutettavuusvyöhykkeet vuosille 2025, 2040 ja 2050 kuvaavat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 tavoitevuosien ennakoitua saavutettavuutta. 

Lisätietoa saavutettavuusmallista ja siihen liittyvistä tarkasteluista löytää seuraavista HSL:n julkaisuista:

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, HSL 3/2015
Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU & MASA, HSL 3/2014