SeutuRAMAVA

​​​​​SeutuRAMAVA tarjoaa yhtenäisin perustein laskettua tietoa pääkaupunkiseudun voimassa olevien asemakaavojen rakennusmaavarannoista.

Tieto esitetään kaavayksikön tarkkuudella. Lisäksi aineistoon kuuluu kaupungin osittain summattua tietoa vireillä olevien asemakaavojen kerrosaloista. Tiedot on laskettu Seudullisen perusrekisterin SePen rekisteriaineistoista ja ne on julkaistu rekisteri- ja geometriatietoina sekä tämän lisäksi kahtena MapInfo-käyttäjiä palvelevana työtilana.

SeutuRAMAVA on tarkoitettu suunnittelua, hallintoa ja tutkimusta palvelevaksi työkaluksi. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteen, kiinteistöpolitiikan, infrastruktuurin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen analyyseihin sekä suunnittelutehtäviin.

Aineiston tarkka kuvaus löytyy SeutuCD-kirjasta