Tukesin valvomat kemikaali- ja räjähdekohteet

​​​​​Aineisto sisältää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvomien kemikaali- ja räjähdekohteiden kiinteistörajat sekä kohteille määritetyt konsultointivyöhykkeet. Konsultointivyöhykkeiden kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta.

Kohteet ja konsultointivyöhykkeet ovat aineistossa omina tasoinaan. Tietokantojen ominaisuustietoihin on kirjattu kohteen nimi, kunta, kiinteistötunnus, konsultointivyöhykkeen laajuus ("puskuri"), toimiala, tarkastaja sekä laitoksen toiminnasta riippuva laitoksen luvan tyyppi ("laajuus").

Aineiston on laatinut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). HSY on laatinut Tukesin toimittaman aineiston pohjalta kohteiden konsultointivyöhykkeitä kuvaavan aineiston sekä kohteiden ja vyöhykkeiden visualisoinnit. Tämä aineistopaketti on laadittu Tukesilta 26.1.2017 saadun materiaalin pohjalta.

Lisätietoa löydät Tukesin verkkosivuilta:​ 

Esimerkkikuva Tukesin valvomista kemikaali -ja räjähdekohteista ja vyöhykkeistä