Työssäkäyntitilasto

​​​​Tilastokeskuksen ylläpitämä työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka sisältää tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä alueittain.

SeutuCD:lle on koottu tästä aineistosta alueelliset tiedot (kaikki aluetasot tarkimmalle tilastoaluejaolle asti) pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien määristä (=pääkaupunkiseudun työpaikkamääristä). Aineisto sisältää tietoa myös laajemmalta työssäkäyntialueelta eli Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnista sekä Riihimäen seutukunnasta samoin kuin vertailutiedot koko maan työpaikkamääristä

Työpaikat on esitetty toimialoittain TOL 2008-luokituksella, tarkempi kuvaus luokituksesta täältä. Työssäkäyntitilastoa voi hyödyntää apu- ja tausta-aineistona esimerkiksi toimipaikkatietoja käyttäville.

Aineiston tarkka kuvaus löytyy SeutuCD-kirjasta