Digiroad

​​​​Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjageometrian sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja.

Mukana oleviin viivamuotoisiin kohteisiin kuuluvat autolla ajattavat tiet, autoille tarkoitetut lautta- ja lossiyhteydet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Digiroad sisältää myös tiehen ja liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja.

Digiroadin tietojen lähteitä ovat Maanmittauslaitos, Liikennevirasto, kunnat sekä muutamat muut viranomaiset. Aineistoa voidaan hyödyntää erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden lähtöaineistona.

Digiroadin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. HSY:ssä Digiroadia on muokattu käyttäjäystävällisempään muotoon, mutta aineistosisältö on käsittelemässämme Digiroadissa sama kuin alkuperäisessä aineistossa. Tarkempi kuvaus Digiroadin aineistosisällöstä löytyy Digiroadin www-sivuilta. 

Digiroadia julkaistaessa tulee noudattaa avointa d​ataa koskevia käyttöehtoja ja ohjeita. Myös HSY:n jalostamat kuvaustekniikat on mahdollista julkaista Nimeä-lisenssin mukaisesti avoimena datana.

Digiroad_15.jpg