Kiinteistökartta

​​​​Kiinteistökartta on pääkaupunkiseudun kattava rasterikartta, joka soveltuu hyvin yksityiskohtaiseen tarkasteluun sekä suunnittelutöiden tueksi.

Sijaintitarkasta kiinteistökartasta erottuu yksityiskohtaisesti rakennukset, osoitteet, aluejaot, kiinteistörajat ja –tunnukset. Aineisto on tuotettu kuntien ylläpitämien kiinteistökarttojen pohjalta, jotka perustuvat kuntien kantakarttoihin ja kiinteistörekisteriin. Kiinteistökartta on Helsingin kaupunkimittausosaston yhteistyössä muiden pk-seudun kuntien kanssa tuottama. 

Kiinteistökartan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Aineiston julkaiseminen vaatii julkaisuluvan käyttöä.

Tarkka aineistokuvaus löytyy SeutuCD'15-kirjasta