Maastotietokanta

​​​Maastotietokanta sisältää maastoa ja rakennettua ympäristöä kuvaavaa tarkkaa paikkatietoa.

Sitä käytetään useimmiten erilaisten karttatuotteiden lähtöaineistona sekä erilaisissa paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa. Lisäksi Maastotietokantaa on hyödynnetty mm. rakentamisen suunnittelussa, kaavoituksessa sekä erilaisissa tutkimus- ja seurantaprosesseissa. 

Maastotietokannan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000-1:10 000. Maanmittauslaitos ylläpitää Maastotietokannan tiestöä ja nimistöä jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita tietoja noin 5-10 vuoden välein.

Maanmittauslaitos julkaisee Maastotietokantaa avoimena datana. SeutuCD:llä ja SeutuRuudussa olevaa Maastotietokantaa on jalostettu HSY:ssä kuvaustekniikan osalta kuvaruutukäyttöön paremmin sopivaksi. Maastotietokannan karttatasojen sisällön löydät SeutuCD-kirjasta.

Maastotietokantaan julkaistaessa tulee noudattaa avointa dataa ​koskevia käyttöehtoja ja ohjeita. Myös HSY:n jalostamat kuvaustekniikat on mahdollista julkaista Nimeä-lisenssin mukaisesti avoimena datana.​

Maastotietokanta_15.jpg