Pääkaupunkiseudun opaskartta

​Pääkaupunkiseudun opaskartta on mittakaavaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu rasterikartta pääkaupunkiseudun alueelta.

Kartta sisältää nimistön, kadut, tiet, rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Pääkaupunkiseudun opaskartta pk-seudun kuntien yhteistyössä laatima yleistetty kartta. Opaskartta-aineisto on julkaistu myös avoimena datana​ Helsingin kaupungin toimesta.

Opaskartan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:50 000. Aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi paikantamiseen sekä katuosoitteiden etsimiseen. 

Pks_opaskartta_2013.jpg