Seutukartta

​​​​​​​​​​​​Seutukartta on Helsingin seudun neljäntoista kunnan paikkatiedoista koottu yleiskartta, joka kuvaa alueen

  • maankäyttöä,
  • liikenneverkkoa
  • hallinnollisia aluejakoja.

Seutukarttaa voidaan hyödyntää paikkatietoanalyyseissä, karttatuotteiden lähtöaineistona sekä taustakarttana.

Suositeltava mittakaava aineistolle on 1:10 000 - 1:50 000. Seutukartta koostuu vektorimuotoisista tasoista sekä työtiloista, joita on help​po​ ja nopea hyödyntää. Seu​tukartan tasot on jaettu maankäyttöä (rakennettu alue, rakentamaton alue, teollisuusalue, vesialue), liikenneverkkoa ja hallinnollisia aluejakoja kuvaaviin tasoihin. Seutukartan tasot on esitelty tarkemmin SeutuData-kirja​ssa.

Seutukarttaa päivitetään vuosittain ja sitä ylläpitää sekä yhtenäistää Helsingin kaupunkimittausosasto. Seutukartta on saatavilla myös avoimena datana. Ainei​s​toja käytettäessä tulee mainita kartan lähde © Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY,  2017 .​

Seutukartta_2013.jpg ​