Suomen kuntajako

​Kuntajako on Maanmittauslaitoksen kerran vuodessa tuottama vektoriaineisto, joka tuotetaan kiinteistörekisteristä koko Suomen laajuisena. Kuntarajoja ei ole aineistossa yleistetty. Aineisto pitää sisällään sekä maa- että merialueet, sillä sitä ei ole leikattu rantaviiva-aineistolla. Ominaisuustietoina ovat kuntanumerot ja kuntien nimet. Kuntajako-aineiston sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tausta-aineistona, erilaisissa analyyseissä sekä kartta-aineistojen lähtötietona. Aineisto on saatavana myös Maanmittauslaitoksen avoimena datana​

Suomen_kuntajako.JPG