Yleiskarttatyötila

Taustakarttatyötila on koottu SeutuCD-aineistoista ja se on tehty helpottamaan esimerkiksi analyysejä. Karttatyötilasta voi muodostaa haluamansa kokoisia kuvia omien karttaesitysten pohjaksi ja siihen helposti lisätä omia MapInfo-aineistoja.

Yleiskarttatyötila kattaa Helsingin seudun ja se koostuu Seutukartan, Digiroadin sekä Maastotietokannan aineistoista. Työtilan sijaintietojen tarkkuus soveltuu käyttöön mittakaavoilla 1:10 000-1:40 000.

Yleiskarttatyötila_2013.jpg