Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

​Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet-aineisto on syntynyt tarpeesta tarkempaan aluerajaukseen. Aineisto on tuotettu HSY:ssä yhdessä kuntien kanssa ja se soveltuu tarkkojen analyysien sekä tilastollisten tarkastelujen tekoon. Postinumeroaluerajaukset on tuotettu pitkälti kuntien omien rajausten pohjalta jolloin ne ovat kuntien omien postinumeroaluerajausten kanssa yhteensopivia. HSY:ssä yhtenäistetyn aineiston tarkkuus vaihtelee hieman kunnittain, johtuen lähtötiedoista ja ylläpitokäytännöistä. Postinumeroalueet eivät ole sidoksissa hallinnollisiin jakoihin, joten ne sijoittuvat paikoitellen useamman kunnan alueelle.

Aineisto sisältää tiedon postinumerosta, postitoimipaikasta, kunnasta sekä postinumeroalueen nimestä (nimitieto on viitteellinen). Postinumeroalueen nimi on peräisin Paavo-postinumeroalueaineistosta, joka on Tilastokeskuksen avointa dataa. Paavo-postinumeroalueaineisto sisältää postinumeroalueittaista tilastotietoa, joka on yhdistettävissä SeutuCD:n postinumeroalueaineistoon. SeutuCD:n postinumeroalueet aineisto on geometrialtaan Tilastokeskuksen vastaavaa tuotetta tarkempi. Molemmat postinumero-alueaineistot ovat avointa dataa (Tilastokeskuksen a​ineisto ja pks-aineisto).​ Aineistoja käytettäessä tulee mainita kartan lähtöaineisto  © Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY 2017​​ / 2018

PKS_postinumeroalueet15.jpg