Postinumeroalueet (koko Suomi)

​​​Tilastolliset postinumeroalueet on muodostettu paikkatietomenetelmin rakennuspisteiden avulla väestötietojärjestelmästä peräisin olevan postinumerotiedon perusteella. Alueet eivät perustu hallinnollisiin jakoihin, eli ne saattavat sijoittua useamman kunnan alueelle. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen puoliväliin. Rajaustarkkuus on parempi tiiviisti rakennetulla alueella.


Postinumeroalueita voidaan hyödyntää vaihtoehtoisena aluejakona, kun ei haluta turvautua esimerkiksi tilastollisiin aluejakoihin. Suomen postinumeroaineistosta on kaksi versiota. Toinen tiedosto kattaa kaikki Suomen kunnat maa- ja merialueineen ja toinen kattaa ainoastaan maa-alueet (leikattu rantaviiva-aineistolla).

Aineistossa on ensimmäistä kertaa mukana myös tilastotietoa. Tilastokeskus on kerännyt aineistoon keskeisimpiä muuttujia, joiden avulla alueiden kuvaaminen ja vertailu on helppoa. Postinumeroalueet aineisto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Tarkemmat tietokuvaukset löytyvät aineiston yhteydestä pdf-muodossa.

Aineiston on tuottanut Tilastokeskus. Postinumeroalueiden sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:200 000, mutta aineistoa voidaan soveltaa myös 1:100 000 mittakaavaisten aineistojen kanssa. Tilastolliset postinumeroalueet ovat saatavilla myös avoimena datana​. Aineistoja käytettäessä tulee mainita kartan lähde © Tilastokeskus 2018 .

​​Postinumeroalueet_Suomi_2015.jpg