Seudullinen maanpeiteaineisto

​​​Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen pääasiallisesti vettä läpäisemättömään pintaan ja kasvipeitteiseen pintaan.

Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Vektoriformaatin nimellismittakaava on 1:4000 ja rasteriaineiston maastoresoluutio on 50 cm. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaatistossa.

Maanpeiteaineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yleiskaavatason hulevesien hallinnan ja maankäytön suunnittelussa.

Tarkempia tietoja maanpeiteaineistosta löydät avoimen datan sivulta​.​

SMPA_näyte.jpg