Jaettavat palkinnot

​HSY jakaa vuorovuosin kaksi tunnustusta, Helsingin seudun ilmastopalkinnon ja Vuoden Petraaja -palkinnon.

HEI - Helsingin seudun ilmastopalkinto jaetaan seudun toimijalle, joka osaltaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tai edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Alle 18-vuotiaille jaetaan HEIJ - Helsingin seudun Ilmastojuniori -palkinto.

Vuoden Petraaja -palkinto jaetaan yritykselle tai julkisyhteisölle, joka on pystynyt vähentämään jätemääriään merkittävästi. Palkittava taho valitaan niiden yritysten ja yhteisöjen joukosta, jotka ovat mukana HSY:n ylläpitämässä Petra-jätevertailussa.