Vähähiilisen asemanseudun suunnittelukonseptin (LCD) kehittäminen -työpaja

​Aika: tiistai 6.3. klo 12–16, verkostoituminen jazzin rytmeissä klo 16 ->
Paikka: HSY, Tapahtumaportaat, Ilmalantori 1, Helsinki


OHJELMA

Tervetulosanat ja päivän tavoite
tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY

SMART-MR -hanke ja vähähiilisen asemanseudun visio
projektipäällikkö Pia Tynys , HSY

Key note: From T.O.D to LOAD –Guidelines of sustainable development in station areas
Senior Planner Per Kristersson, Göteborg Regionen

Asemanseutujen Low Carbon District (LCD): kartoitus vähähiilisyyteen tähtäävistä suunnitteluperiaatteista
johtava asiantuntija Jan Tvrdy, FCG Oy

Vähähiilisen asemanseudun kriteerit ja kaavaohjaus
Työpajan ohjeistus 

Työpajaus, osa 1: Fyysinen ympäristö 
Maankäyttö, liikenne, elinkeinot  
Kiertotalouden infra, massat ja rakennusmateriaalit
Ilmastonmuutoksen hillintä, vähähiilisyys, sopeutuminen

Sukupolvienkorttelin toteutus ja elämä
palvelumuotoilija Kirsten Sainio, Setlementtiasunnot Oy
Työpajausta, osa 2: Sosiaalinen ympäristö 
Kierto- ja jakamistalous
Yhteisöllisyys, yhteistilat
Ekologiset elämäntavat

Johtopäätökset ja loppukeskustelu

Verkostoitumista ja jazzia, viihdyttämässä the Monkists

Työpaja on osa SMART-MR -hanketta, jossa kahdeksan eurooppalaista kaupunkiseutua edistää yhteistyössä kestävämpää liikkumista ja vähähiilisiä asemanseutuja. Työpaja tukee Ympäristöministeriön ja HSY:n koordinoimaa yhteishanketta Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana, jonka toisena toimintalinjana on kaupunkikehittämisen työvälineiden testaaminen ja jalostaminen vastaamaan nykyistä paremmin kaupunkipolitiikan tarpeita.

 
Tilaisuus on suunnattu pääkaupunkiseudun asemanseutujen suunnittelijoille, ilmastoviisaan maankäytön asiantuntijoille ja vähähiilisten alueiden kehittäjille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös MAL-verkoston kaupunkien asemanseutujen kehittäjät ja kaavoittajat. 
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Pia Tynys, pia.tynys(at)hsy.fi, puh. 050 5756432
 

Asemanseutujen kehittämiseksi on koottu yhteistyöverkosto, jossa HSY on mukana. Verkoston päätoimijoina ovat edustajat Liikennevirastosta, ympäristöministeriöstä ja MAL-verkostosta. Mukana on edustajia mm. VR:stä, HSL:stä, Smart & clean -säätiöstä, Sitrasta, Tekesistä, pääkaupunkiseudun kaupungeista ja Uudenmaan liitosta. Verkoston tavoitteena on edistää asemanseutujen kehittämistä yli sektorirajojen ja lisätä ymmärrystä kehittämisen problematiikasta sekä tuoda kansainvälisiä parhaita käytäntöjä Suomeen.

Lisätietoja SMART-MR -hankkeesta: www.hsy.fi/smart-mr ja https://www.interregeurope.eu/smart-mr/

SMART-MR logopalkki_vaaka.png